Typy striech

VALBOVÁ

valbová 3valbová 2

PULTOVÁ

pultová 1