Prečo väzníková strecha?

Priehradové väzníky alebo strešné väzníky sú samostatne navrhnuté nosné konštrukcie, ktoré podporujú strešný plášť, podhľad alebo iné konštrukcie.
Jednotlivými väzníkmi je tak určený tvar strechy.

Väzník je prefabrikovaný z vysoko kvalitného, pevnostne triedeného stavebného reziva spojeného oceľovými styčníkovými doskami s prelisovaný­mi tŕňmi.

Väzník poskytuje:
Flexibilné, účelné a úplné technické riešenie spĺňajúce požiadavky strechy

Ekonomické využitie materiálov, väzník sa skonštruuje z reziva o 40% menších rozmerov ako tradične konštruovaná strecha. Ekologickejšia výroba!
Zníženie mzdových nákladov na stavbe v dôsledku vysokého stupňa prefabrikovanej výroby.

Rýchla montáž strešnej konštrukcie, čo umožňuje okamžité zahájenie iných projektov.
Zníženie stupňa devastácie okolia stavby, straty a krádeže cenných materiálov.
Hospodárne využitie miesta v okolí stavby bez potreby skladovania stavebného reziva alebo priestoru pre tesárske práce.

Konkurencieschopná cena!

Výroba strešných a stropných väzníkov

Krov 1 Krov 2 Krov 3 Krov 4 Krov 5 Krov 6 3D 02 3D 03 3D 04