Kontakt

Čech s. r. o.
K Surdoku 9
Prešov 08001
IČO 36488712
DIČ SK 2020015602
tel. 0905 646321
tel. 051/7710088
fax. 051/7481882
www.cechsro.sk
vcech@cechsro.sk